Neptún

Doba obehu Neptúna okolo Slnka je 164,8 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 101 cm. Neptún obr-neptun

NeptúnZem
Vzdialenosť od Slnkaskutočná30,104 AU1,000 AU
v mierke9,7 km322,4 m
svetlo od Slnka prejde za4,2 h8 m 19 s
Rozsah vzdialenosti od Slnkaskutočný29,812 AU až 30,328 AU0,983 AU až 1,016 AU
v mierke9,6 km až 9,8 km317,0 m až 327,4 m
svetlo od Slnka prejde za4,1 h až 4,2 h8 m 11 s až 8 m 27 s
Priemerskutočný49 528 km12 742 km
ako násobok nášho Mesiaca14,25 x3,67 x
v mierke10,67 cm27,46 mm
Dĺžka obehuokolo Slnka164,8 rokov365,3 dní
Za deň sa posunie ostupňov0,0 °1,0 °
v našej mierke101 cm554 cm
Hmotnosťskutočná1,024*1026 kg5,972*1024 kg
ako násobok nášho Mesiaca1390x81.3x

Mesiace Neptúna

Neptún má vyše desať mesiacov. Najväčší je Triton, ktorý obieha opačným smerom ako väčšina mesiacov našej sústavy.

Triton
Vzdialenosť od Neptúnaskutočná354 759 km
v mierke76,5 cm
svetlo od Neptúna prejde za1,2 s
Priemerskutočný2 700 km
ako násobok nášho Mesiaca0,78 x
v mierke5,82 mm
Dĺžka obehuokolo Neptúna-5,9 dní
Hmotnosťskutočná2,139*1022 kg
ako násobok nášho Mesiaca0.291x
Triton obr-Q3359

Zbytných 13 mesiacov je výrazne menších, iba zopár má priemer väčší ako 100km.

DespinaGalateaProteusNereida
Vzdialenosť od Neptúnaskutočná52 526 km61 593 km117 647 km5 513 400 km
v mierke11,32 cm13,27 cm25,35 cm11,9 m
svetlo od Neptúna prejde za0,2 s0,2 s0,4 s18,4 s
Priemerskutočný150 km176 km420 km340 km
ako násobok nášho Mesiaca0,04 x0,05 x0,12 x0,10 x
v mierke0,32 mm0,38 mm0,91 mm0,73 mm
Dĺžka obehuokolo Neptúna0,3 dní0,4 dní1,1 dní360,1 dní
Za deň sa posunie ostupňov1 075,7 °839,7 °320,8 °1,0 °
v našej mierke213 cm195 cm142 cm21 cm
Hmotnosťskutočná2,100*1018 kg3,700*1018 kg5,000*1019 kg3,100*1019 kg
ako násobok nášho Mesiaca2.86E-5x5.04E-5x0.00068x0.000422x
Despina obr-Q19454Galatea obr-Q19464Proteus obr-Q16081Nereida obr-Q16076

https://www.sustava.sk/neptun

Podobné správy:

Mars, Urán, Saturn, Jupiter, Zem, Venuša, Merkúr

Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.

V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.

facebook

instagram

QR kód na webstránku sustava.sk/neptun